FULLTEKSTRAPPORTER FOR GJENNOMFØRTE STUDENTPROSJEKTER

WP1 Industrialisering og prefabrikkering

MSc 2017 Standardisering av brokonstruksjoner for nasjonale hovedveier

BSc 2018 Kvalitetssystemene for prefabrikkerte brokonstruksjoner

BSc 2018 Bestandighet og holdninger til flerspenns prefabrikkerte brokonstruksjoner

BSc 2018 Betongbro – prefabrikkert eller plasstøpt? Sammenligning av byggemåter med fokus på fremdrift og ulykkesrisiko

BSc 2018 Miljøanalyse og beregning av prefabrikkert overgangsbro

BSc 2018 Self-Compacting Ultra-High- Performance Concrete

MSc 2018 Skjærkapasitet av UHPC – verifikasjon av designcode

MSc 2018 Analysing UHPFRC beams with the help of ANSYS

 

WP2 Miljø og klima

BSc 2018 Fossilfri anleggsplass

 

WP3 Gjennomføringsmodeller

MSc 2017 Gjennomføring av prosjekter fra et eierperspektiv

MSc 2017 Kontraktsform i veiprosjekter og forutsetninger for effektiv veibygging. – en casestudie av prosjekteringsprosessen for ny E18 Tvedestrand – Arendal

MSc 2018 Muligheter og utfordringer ved bruk av Best Value Procurement i Nye Veiers prosjekter – En casestudie av E18 Rugtvedt-Dørdal

MSc 2018 Efficiency of production in the Architecture, Engineering and Construction (AEC) industry using and applying IPD contracts in the Tønsberg Project

MSc 2018 Virkningen av overgangen fra utførelsesentreprise til totalentreprise på store veiprosjekter

 

WP4 Digitalisering

BSc 2018 Digitalization of reporting and deviation control in the construction industry

MSc 2018 Inkludere CO2-regnskap i 3D-modellen for veibyggingsprosjekter
(Denne rapporten er for stor til å lastes opp på websiden.)

 

© University of Agder 2024