Om Prosjektet

Forskningsprosjektet MEERC er bygget på samarbeidsavtalen mellom byggherreselskapet Nye Veier (NV) og UiA. Prosjektet har finansiering fra NFR gjennom programmet Profesjon, og hovedhensikten er å bidra til at Byggingeniørstudiet ved UiA er forankret i forskningsfronten og «best industrial practice». Dette gjør vi ved å forske på prosjekter som er utviklet sammen med NV og bransjen, for å bidra til at Nye Veier oppfyller sitt samfunnsoppdrag som er å «bygge gode veier raskt og smart».

UiA er prosjekteier. I tillegg bidrar andre akademiske miljøer; NTNU, Sintef, OsloMet og NIVA. Fra bransjen bidrar Kruse-Smith, Skanska, AF-gruppen, Sweco og Betongelementforeningen formelt gjennom sitt engasjement i fagutvalgene under samarbeidsavtalen mellom NV og UiA. I tillegg bidrar en lang rekke andre bedrifter, med løsere tilknytning.

UiA har i mange år hatt samarbeid med SVV Region Sør og Vegdirektoratet. Dette samarbeidet står også sentralt.

Se organisasjonskart (trykk på bildet for å åpne større versjon)

 

© University of Agder 2024