Bemanning

Trykk på bildet for å åpne en stor versjon av organisasjonskartet

Silje Bartholdsen
Rådgiver ved UiA. Rolle i MEERC: Controller
Trond Bølviken
Strategidirektør Veidekke og Professor 2 UiA. Rolle i MEERC: PhD-veileder
Christian Engelsen
Seniorforsker ved SINTEF. Rolle i MEERC: PhD-veileder
Gøril Hannås
Førsteamanuensis, Instituttleder og Studieleder for IndØk ved UiA. Rolle i MEERC: Leder for tilsluttet enhet ved UiA Handelhøgskolen
Magnus Hellström
Førsteamanuensis ved UiA. Rolle i MEERC: Forsker
Atle Hindar
Seniorforsker NIVA. Rolle i MEERC: PhD-veileder
Eilif Hjelseth
Professor ved OsloMET/HiOA og Professor 2 NTNU. Rolle i MEERC: Arbeidspakkeleder WP4 og PhD-veileder
Kjell O Johannessen
Prosjektleder ved UiA. Rolle i MEERC: Arbeidspakkeleder WP0
Bo Terje Kalsaas
Professor ved UiA. Rolle i MEERC: Leder av WP3
Terje Kanstad
Professor ved NTNU og Prof2 UiA. Rolle i MEERC: Arbeidspakkeleder WP1 og PhD-veileder
Ingrid Lande Larsen
PhD-stipendiat i WP1
Helge Liltved
Professor ved UiA. Rolle i MEERC: PhD-veileder
Jan Lindland
Daglig leder Stærk&Co og Førstelektor ved UiA. Rolle i MEERC: PhD-veileder
Reyn O'Born
Stipendiat ved UiA i tilsluttende rosjekt finansiert av SVV
John Skaar
Universitetslektor ved UiA. Rolle i MEERC: Forsker
Paul Svennevig
Universitetslektor og Seksjonsleder Bygg ved UiA. Rolle i MEERC: Forsker
Ephrem Taddesse
Førsteamanuensis ved UiA. Rolle i MEERC: Veileder for ekstra PhD-stilling
Rein Terje Thorstensen
Visedekan og dosent ved UiA. Rolle i MEERC: Prosjektleder og WP2-leder
Katalin Vertes
Førsteamanuensis ved UiA. Rolle i MEERC: PhD-veileder
© University of Agder 2024