MEERC I PRESSEN


30. august 2019

 

14. januar 2019

 

2. juni 2018


Fruktbart samarbeid mellom næringsliv og universitet
Samferdselsministerbesøk 09. mai 2018


Innovasjonsverksted med næringsliv og studenter
23. januar 2018

Som del av oppstarten for at 34 studenter tar sine bachelor-
og masteroppgaver i industrisamarbeidet med Nye Veier våren 2018


Industriworkshop 9. mars 2017
– forløper til MEERC

 


Samarbeidsavtale mellom Nye Veier og UiA
6. januar 2017

 

Bakgrunnen for MEERC-prosjektet, er samarbeidsavtalen som ble signert 06. februar 2017.
Avtaleinngåelsen ble dekket i flere medier, bl a Byggeindustrien.

© University of Agder 2024