Delprosjekter


NB!

Klikk på bildene for å se poster med kort  presentasjon av prosjektene

Klikk HER for å laste ned fullstendige prosjektrapporter for noen av prosjektene.


 

WP1 Industrialisering og prefabrikkering

PhD1.1 Design, durability, degradation
Otto Terjesen
PhD1.2 Development and structural use of UHPC
Ingrid Lande Larsen
Kontinuerlige betongelementbruer
Virkningen av byggetilstand på konstruktiv oppførsel og dimensjonerende krefter. Masterprosjekt Bygg 2019, Ingrid Hansen
Experimental and finite element analysis of the shear behaviour of UHPC beams
Masterprosjekt Bygg V2019, Haidar Hosamo og Perooz Sarwari
Dimensjonering og livsløpsvurdering av ulike broløsninger i betong
Masterprosjekt Bygg V2019, Jostein Aamli og Bendik Nilsen
Slakkarmert betongbro ihht kommende EC2-2021
Bachelorprosjekt Bygg V2019, Amalie Aamodt, Maria Hærås Gundersen og Signe Lill Aurebekk
Slakkarmert brukonstruksjon ihht kommende EC2-2021
Bachelorprosjekt Bygg V2019, Andreas Lien, Lars Haugan og Felix Kveim
Skjærkapasitet av UHPC - verifikasjon av designcode
Masterprosjekt Bygg V2018, Tonje Schelderup, Svava Idarsdottir og Piotr Stanislawski
Analysing UHPFRC beams with the help of ANSYS
Masterprosjekt Bygg V2018, Øystein Grøstad og Espen Sandberg
Self-Compacting Ultra-High- Performance Concrete
Bachelorprosjekt Bygg V2018, Pål Kvevik og Martin Dyvesveen
Kvalitetssystemene for prefabrikkerte brokonstruksjoner
Bachelorprosjekt Bygg V2018, Henriette Foss, Dan de Gala og Steffen Monrad
Bestandighet og holdninger til flerspenns prefabrikkerte brokonstruksjoner
Bachelorprosjekt Bygg V2018, Kristian Birkeland og Erling Bårseth
Betongbro - prefabrikkert eller plasstøpt?
Sammenligning av byggemåter, med fokus på fremdrift og ulykkesrisiko. Bachelorprosjekt Bygg V2018, Jørgen Hansen, Joachim Pedersen og Jonathan Herwig
Miljøanalyse og beregning av prefabrikkert overgangsbro
Bachelorprosjekt Bygg V2018, Ole Arnesen, Torgrim Eriksen og Eirik Danielsen
Standardisering av brokonstruksjoner for nasjonale hovedveier
Masterprosjekt Bygg V2017, Anette Heimdal, Thomas Norheim og Ingrid Lande Larsen

WP2 Miljø og klima

PhD 2.1 LCA in road construction;
Reyn O'Born Tilsluttende prosjekt finansiert av SVV
PhD 2.2 Preventing emission to water
Mehrdad Ghorbani Mooselu
PhD 2.3 Improving and reclaiming rock
Solomon Adomako
PhD 2.4 Pavement
Mequanent Mulugeta Alamnie
Karakterisering og rensing av tunnelvann
Masterprosjekt Bygg V2019, Martin Fredriksen
Utnyttelse av tunnelmasser som tilslag i betong
Bachelorprosjekt Bygg V2019, Angjerd R Hellestøl, Kristoffer Hamre, Julianne Sundklakk
Utfordringer med knust tilslag og tilslagsstandarden i betongproduksjon
Bachelorprosjekt Bygg 2018, Ehsan Qaraee og Bjørnar A Olsen
Fossilfri anleggsplass
Bachelorprosjekt Fornybar energi V2018, Vegard Skregeli Johansen, Elisabeth Bakketeig, Lars Kristian Steinberg og Birk Ludwig Aigner

WP3 Gjennomføringsmodeller

PhD 3.1 Design management in construction
Una Obiose Kriston Nwajei
Gevinstrealisering gjennom anvendelse av leverandørekspertise
en studie av Best Value Approach i et norsk samferdselsprosjekt. Masterprosjekt IndØk V2019, Lashand Sivathasan Nadarajah
Best Value Procurement i veibygging og virkning på prosjekteringsprosessen
En sammenliknende studie av tre motorveiprosjekter. Masterprosjekt IndØk 2019, Eirik Peder Johnsen
Entreprisetvister i BA-bransjen
Bachelorprosjekt Bygg V2019, Nicolay Rylander og Joakim Dahlberg
Tvisteløsning etter NS8405/06/07
Bachelorprosjekt Bygg V2019, Glenn Andre Larsen, Henrik Moseid og Johan Systad
Muligheter og utfordringer ved bruk av Best Value Procurement i Nye Veiers prosjekter
En casestudie av E18 Rugtvedt-Dørdal, Masterprosjekt IndØk V2018, Vilde Karin Andersen og Ruth Aakre Vee
Efficiency of production in the Architecture, Engineering and Construction (AEC) industry using and applying IPD contracts in the Tønsberg Project
Masterprosjekt IndØk V2018, Una Nwajei og Christine Bydall
Virkningen av overgangen fra utførelsesentreprise til totalentreprise på store veiprosjekter
En casestudie av E18 Tvedestrand-Arendal. Masterprosjekt IndØk V2018, Kristine Engelien og Øystein Ronæs
Gjennomføring av prosjekter fra et eierperspektiv
En kvalitativ studie av forskjellige tolkninger Masterprosjekt IndØk V2017, Sol Bjørnson Aarøy og Grethe Frislie
Kontraktsform i veiprosjekter og forutsetninger for effektiv veibygging
En casestudie av prosjekteringsprosessen for ny E18 Tvedestrand – Arendal Masterprosjekt IndØk V2017, Ingrid Lothe Eldholm og Thomas Pedersen

WP4 Digitalisering

PhD4.1 BIM in construction
Grethe Frislie
Cost effective sensor package for road monitoring
Masterprosjekt Mekatronik V2019, Benjamin Wehus og Omer Zec
Application of Heavy Equipment Telematics in Infrastructure Project
Masterprosjekt Bygg V2019, Sondre Sannes Grimsrud
Sensorpakke for kostnadseffektiv tilstandsovervåkning av vei og veiinfrastruktur
Bacheloroppgave Mekatronikk V2019, Tonje Olsen Haga, Harald Johnsen, Daniel H Willoch og Hans-Christian Hegstad
Robot for tunellinspeksjon
Bachelorprosjekt Mekatronikk V2019, Stian Flaten, Mathias Hagen Klavenes, Jon Fredrik Timenes og David Frode Nilsen
Inkludere CO2-regnskap i 3D-modellen for veibyggingsprosjekter
Masterprosjekt Bygg V2018Roman Slobodchikov og Kjetil Bakke
Digitalization of reporting and deviation control in the construction industry
Bachelorprosjekt Bygg V2018, Joakim Bergtun, Remi Borgen, Halvor Dahle og Johannes Almås
© University of Agder 2024