Kontakt

Rein Terje Thorstensen
Prosjektleder og Arbeidsakkeleder WP2 Miljø og klima
Kjell O Johannessen
Arbeidspakkeleder WP0 Technology vision
Terje Kanstad
Arbeidspakkeleder WP1 Industrialisering og prefabrikkering
Bo Terje Kalsaas
Arbeidspakkeleder WP3 Gjennomføringsmodeller
Eilif Hjelseth
Arbeidspakkeleder 4 Digitalisering
Gøril Hannås
Leder for tilsluttet enhet ved UiA Handelshøgskolen
© University of Agder 2024