Studentprosjekt får stort oppslag i Byggeindustrien

Ideen til bachelorprosjektet «Entreprisetvister i BA-bransjen» kom fra arbeidet i Fagutvalg for Industrialisering og Prefabrikkering. Alle parter vedkjente seg problemet i diskusjonen; slike tvister har blitt en vanlig del av oppgjørsformen i store veiprosjekter. Men det er vanskelig å gjøre noe med dette. Et godt utgangspunkt for videre diskusjon er det arbeidet som disse to studentene har nedlagt gjennom sin bacheloroppgave. Det er tydelig at også andre i bransjen ser på problemet som viktig, fordi bacheloroppgaven er gitt stor omtale i bransjebladet Byggeindustrien.

I tillegg til denne oppgaven, var det også tre andre studenter som gjennomførte det beslektede bachelorprosjektet «Tvisteløsning etter NS8405/06/07». Begge prosjektene er forøvrig presentert her på MEERCs hjemmeside, under fanen «Delprosjekter».

UiA og NTNU i fellesmøte med NVs IPD/IPL-prosjekt på E6 Kvål-Melhus

Begge universiteter har forskningsinteresser mot prosjektledelse, og E6-prosjektet i Trøndelag er Norges andre større prosjekt som kjører etter denne modellen, og vi samarbeider tett på området. (Det første IPD/IPL-prosjektet var Helsebygg i Vestfold, hvor vår stipendiat Una tok sin masteroppgave i Industriell Økonomi.) Vi ble derfor enige om å arrangere et fellesmøte med samlet prosjektledelse på E6. Det hele ble nydelig organisert og iscenesatt av Lars Erik Hauer, Direktør for Forretningsutvikling hos COWI.

PhD Una Nwajei fra UiA/MEERC og Professor Ola Lædra fra NTNU deltar ivrig i diskusjonen.

På prosjektsiden stilte både byggherre, rådgivende ingeniør og hovedentreprenør mannsterkt opp. Møtet ble en spennende diskusjon i grenseland mellom teori og praksis. Her var godt grunnlag for refleksjon og læring hos alle parter.

32 studenter tok sin avsluttende oppgave i MEERC-prosjektet

Graderingsseremoniene for ingeniørerstudenter ved UiA er stilige! Bildet viser starten på feiringen etter at drøyt 80 bachelorstudenter ble uteksaminert fra Byggingeniørstudiet.

I alt 32 studenter tok prosjektene sine på problemstillinger reist av bedriftene som bidrar i engasjementet som ligger til grunn for forskningsprosjektet MEERC. 10 av disse var masterstudenter, 22 bachelorstudenter. Vi takker for innsatsen og ønsker lykke til videre!

Alle prosjektene er forøvrig presentert her på MEERCs hjemmeside, under fanen «Delprosjekter». Her ligger også presentasjon av prosjekter fra tidligere år. Klikk på bildet av studentene for å vise posterpresentasjon av hvert prosjekt.

Bachelorprosjekt fra mekatronikklinjen

Link til promosjonsvideoen på youtube er HER

Hver vår gjennomføres en serie studentprosjekter med utgangspunkt i MEERC-prosjektet, som avslutning av bachelor- og masterstudiene ved UiA. Til nå har dette vært begrenset til ingeniørutdannelsene Bygg og IndØk. Nytt av året er at også tre studentgrupper fra Mekatronikk bidrar. Etter hvert som rapportene blir tilgjengelig presenteres alle studentprosjekter her på MEERCs webside, under fanen «Delprosjekter». Men første gruppe ut fra mekatronikklinjen har også publisert en promosjonsvideo på youtube (link HER) , og en slik sak må selvfølgelig også dekkes her på nyhetssiden. Prosjektet gikk ut på å designe og fremstille en inspeksjonsrobot for bruk i det vanskelig tilgjengelige rommet mellom bergveggen og betongliningen i veitunneler. Studentene har fått hyggelig hjelp av Statens Vegvesen, som også sørget for tilgang til testfelt. Vi lar oss gladelig imponere, og gratulerer med vellykket prosjekt!

When in Rome …

Alle gode nordmenn vet at den viktigste festdagen i året er 17. mai. Det vet man ikke nødvendigvis, hvis man har annen opprinnelse. Når man er ny i landet, er det viktig å bli assimilert. Det er fort gjort for fremadstormende forskere, å bruke 17. mai som nok en arbeidsdag. Men det er ikke lov! Da er det godt å ha overingeniør Anette, som stilsikker festdeltaker og vert for dagen. Anette – nydelig festkledd i Rogalandsbunad – og hennes Thomas, inviterte med alle som hadde lyst til skikkelig feiring med barnetog, is og alt annet som hører dagen til. Tusen takk, Anette 😊

Vi har forøvrig også markert andre lands viktigste dager i tråd med innspill fra det multikulturelle fagmiljøet. Så langt i år har det omfattet 8. mars og 1. mai – og vi har båret kjærlighetssløyfe for å feire våren gjennom hele mars

IFS i dialog med UiA

Samferdselssektoren er i sterk endring, og den nye situasjonen krever nye modeller for utvikling av kompetanse. Derfor har alle de sentrale statlige samferdselsaktørene gått sammen om «Initiativet for fremtidens samferdselskompetanse» – IFS. Hensikten er blant annet å få til en triple-helix-modell innen utdannelse, FoU og innovasjon. Initiativet er så nytt at det fortsatt kun eksisterer et interimstyre. Likevel ble det allerede 7. mars gjennomført en nasjonal innspillkonferanse på Gardermoen. UiA deltok på denne, og har i ettertid fulgt opp med vesentlige innspill til hvordan fremtidens kompetanse bør utvikles. Som oppfølgning av våre innspill, inviterte IFS seg til møte med oss. Til stede på møtet var både initiativets leder Bente Tangen (Jernbanedirektoratet), Interimstyremedlem Anette Aanesland (Nye Veier) og R&DI-leder Eirik Soleglad (Vegdirektoratet).

Et glimt av det nye aktørbildet innen samferdsel (IFS presentasjon)

Gratulerer med nok en artikkel!

Mehrdad Ghorbani Mooselu har publisert nok en artikkel i en anerkjent journal. Denne gangen er det artikkelen «A fuzzy multi-stakeholder socio-optimal model for water and waste load allocation» som er publisert i Springer-journalen Environmental Monitoring and Assessment. Og nok en gang er Mehrdad førsteforfatter. Vi gratulerer!

DIKU bevilger 4,5MNOK til digitaliseringsprosjekt ved UiA Handelshøgskolen

Stipendiat Grethe Frislie er en av tre aktører bak prosjektet «Serious games i høyere utdanning»

I kjølvannet av stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning», ble det bevilget 50MNOK i 2019 til oppfølgende tiltak. DIKU ble gitt ansvar for forvaltning av ordningen. I skarp konkurranse med 74 andre tiltak, var søknaden «Serious games i høyere utdanning» fra UiA en av åtte vinnere. Staben bak prosjektet består av tre personer, hvor vår stipendiat Grethe er en sentral deltaker. Prosjektleder er Knut Erik Bonnier, universitetlektor ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon.

© University of Agder 2024