DIKU bevilger 4,5MNOK til digitaliseringsprosjekt ved UiA Handelshøgskolen

Stipendiat Grethe Frislie er en av tre aktører bak prosjektet «Serious games i høyere utdanning»

I kjølvannet av stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning», ble det bevilget 50MNOK i 2019 til oppfølgende tiltak. DIKU ble gitt ansvar for forvaltning av ordningen. I skarp konkurranse med 74 andre tiltak, var søknaden «Serious games i høyere utdanning» fra UiA en av åtte vinnere. Staben bak prosjektet består av tre personer, hvor vår stipendiat Grethe er en sentral deltaker. Prosjektleder er Knut Erik Bonnier, universitetlektor ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

© University of Agder 2024