ReaMEERC – mulig knoppskyting på MEERC

Forskningsprosjektet MEERC bygger på samarbeidet mellom Nye Veier og UiA, og fokuserer på innovasjon i byggingen av hovedveinettet i Norge. I tillegg til næringslivet, Nye Veier og prosjekteier UiA, er NTNU, SINTEF og NIVA akademiske partnere i prosjektet.

I disse dager skjer en gedigen omveltning i en annen del av veiforvaltningen i landet vårt: Det operative ansvaret for drift og vedlikehold av fylkesveinettet overføres fra Statens Vegvesens regionalavdelinger, til de nye fylkeskommunene. Fylkesveinettet er langt større enn hovedveienettet, og har utfordringer særlig knyttet til drift, vedlikehold og oppgradering.

For å dra nytte av kompetansen som er opparbeidet gjennom samarbeidet på hovedveinettet, er det også inngått en samarbeidsavtale mellom det som skal bli den nye Agder fylkeskommune og UiA. 10. april var det søknadsfrist hos Forskningsrådet på ordningen Profesjon, som delfinansierer MEERC. Vi søkte da finansiering på et nytt prosjekt, som i realiteten er en knoppskyting på det eksisterende prosjektet. Prosjektet ble navngitt ReaMEERC – Regional applications of MEERC. UiA er søker, i samarbeid med (Vest-)Agder fylkeskommune, SINTEF, University of Bologna og sveitsiste EPFL. Hvis vi lykkes med søknaden, vil prosjektet omfatte 3 nye stipendiater, i tillegg til de 7 som allerede arbeider i MEERC.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

© University of Agder 2024