MEERC tydelig til stede på Betongindustridagene 2019

Betongindustridagene ble avholdt på Gardermoen i dagene 23.-25. Januar, med 270 påmeldte. MEERC preget arrangementet gjennom 4 separate innlegg (se nedenfor). Dessuten valgte Ingrid Dahl Hovland å bruke vesentlige deler av sitt åpningsforedrag Innovasjon og endring som del av Nye Veiers prosjekter til å fremheve MEERC-prosjektet. Det ble behørig notert og satt pris på!

  • På seminaret “Det nye markedet – vei og bane” 23. januar, ble to av våre bacheloroppgaver med utspring i MEERC presentert av studentene:
    • Bestandighet og holdninger til prefab brokonstruksjoner; Erling Bårseth og Krisitian Birkeland
    • Prefab eller plasstøpt?; Joachim Krogh Pedersen,  Jørgen Hansen,  Jonathan Herwig
  • På seminaret “Ultra High Performance Concrete” 24. januar gav stipendiat Ingrid presentasjonen UHPC – Erfaringer fra UiA. Iflg arrangøren var UHPC-seminaret det best besøkte av de syv seminarene denne dagen.
  • I den avsluttende plenumssesjonen på fredag 24. januar gav Rein Terje et innlegg under tittelen Hvordan få til tettere samarbeid mellom utdannelsesinstitusjoner og bedrifter?

I tillegg til dette var Kjell O invitert til å gi et foredrag om industriell innovasjon. Dessverre måtte Kjell O melde avbud. Deler av hans planlagte innlegg ble tatt med av Lars Petter Lund i hans innlegg Innovasjon eller drift?. I tillegg til å være leder for Spenncon Rail AS, er Lars Petter verdifull bidragsyter i «Fagutvalget for industrialisering og prefabrikkering».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

© University of Agder 2024