MEERC tydelig til stede på Betongindustridagene 2019

Betongindustridagene ble avholdt på Gardermoen i dagene 23.-25. Januar, med 270 påmeldte. MEERC preget arrangementet gjennom 4 separate innlegg (se nedenfor). Dessuten valgte Ingrid Dahl Hovland å bruke vesentlige deler av sitt åpningsforedrag Innovasjon og endring som del av Nye Veiers prosjekter til å fremheve MEERC-prosjektet. Det ble behørig notert og satt pris på!

  • På seminaret “Det nye markedet – vei og bane” 23. januar, ble to av våre bacheloroppgaver med utspring i MEERC presentert av studentene:
    • Bestandighet og holdninger til prefab brokonstruksjoner; Erling Bårseth og Krisitian Birkeland
    • Prefab eller plasstøpt?; Joachim Krogh Pedersen,  Jørgen Hansen,  Jonathan Herwig
  • På seminaret “Ultra High Performance Concrete” 24. januar gav stipendiat Ingrid presentasjonen UHPC – Erfaringer fra UiA. Iflg arrangøren var UHPC-seminaret det best besøkte av de syv seminarene denne dagen.
  • I den avsluttende plenumssesjonen på fredag 24. januar gav Rein Terje et innlegg under tittelen Hvordan få til tettere samarbeid mellom utdannelsesinstitusjoner og bedrifter?

I tillegg til dette var Kjell O invitert til å gi et foredrag om industriell innovasjon. Dessverre måtte Kjell O melde avbud. Deler av hans planlagte innlegg ble tatt med av Lars Petter Lund i hans innlegg Innovasjon eller drift?. I tillegg til å være leder for Spenncon Rail AS, er Lars Petter verdifull bidragsyter i «Fagutvalget for industrialisering og prefabrikkering».

Alle stipendiater på plass 1. februar – likestillingsrekord!

Finansieringsplanen for forskningsprosjektet MEERC omfatter seks stipendiatstillinger. Alle stillingene er nå besatt; halvparten fra hvert kjønn! Vi feirer dermed likestillingsrekord i et teknologiprosjekt ved UiA 🙂

I ettertid har UiA valgt å legge ytterligere en stipendiatstilling til prosjektet, slik at det nå rommer syv PhD-stillinger. 1. februar ønsker vi velkommen siste tiltredelse.

Første rapport fra MEERC godkjent av NFR

Første rapport til NFR ble innsendt 30. oktober 2018, etter ca 8 måneders drift av prosjektet. Vi kunne da bl a rapportere om at 34 studenter har tatt sine bachelor- og masterprosjekter innen bedriftssamarbeidet i MEERC, samt 8 publiserte vitenskapelige artikler. I dag har vi fått beskjed om at rapporten er godkjent, og at vi kan fortsette det gode arbeidet.

Presentasjon for Stortingets Transportkomite

Da Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite var på befaring i Agder 2.-4. januar 2019, ønsket de en presentasjon av samarbeidet mellom UiA og samferdselssektoren i regionen. Rein Terje Thorstensen holdt derfor innlegget «Utdannelse til samferdselssektoren» for komiteen. Rein Terje er prosjektleder for MEERC. I innlegget ble samarbeidet med Nye Veier og forskningsprosjektet MEERC behørig presentert, i tillegg til det mangeårige samarbeidet mellom UiA og SVV. Også det gryende samarbeidet på feltet med de nye Agder fylkeskommune ble omtalt.

2 artikler publisert i WP1, Melbourne Australia

Stipendiat Ingrid Lande Larsen presenterte to artikler på  “The International Federation for Structural Concrete 5th International fib Congress “Better – Smarter – Stronger”;

Efficient use of Fibres in UHPC – A structured scoping review” og

Numerical modelling of fiber-reinforced Ultra-High Performance Concrete”.

Ingrid arbeider på WP1 i MEERC, med fokus på materialinnovasjon innen Ultra High Performance Materials. Artikkelen inngår i hennes pågående doktorgradsarbeid.

 

3 artikler publisert på Imperial College, London

Forskningsprosjektt MEERC er delfinansiert av NFR, gjennom programmet Profesjon. Hensikten med dette programmet er å styrke gode utdannelsesprogrammer ved norske universiteter gjennom forskning. I MEERC er det Bygningsingeniørprogrammet ved UiA som styrkes gjennom forskning på innovasjon i veibyggingen – i samarbeidet mellom Nye Veier, UiA og en lang rekke virksomheter i anleggsbransjen. I tillegg til å forske på teknologi og management, er det også viktig å forske på utvikling av universitetets rolle og virksomhet. Siden ikke dette er tema i noen av de fire faglige arbeidspakkene, rapporteres slike artikler til NFR som resultat av WP0. På utdannelseskonferansen E&PDE 2018, presenterte vi en artikkel om industrisamarbeidet «Extra curriculum», samt tre artikler med utspring i MEERC:

Industrial driven student research; A case study on the potential for industrializing construction of bridges.

Pursuing diversity in engineering education; a case study on RD&I-cooperation within civil engineering.

Societal responsibility in engineering education; a case study on RD&I-cooperation within civil engineering.

 

Artikkel publisert i WP1, Praha

Stipendiat Ingrid Lande Larsen presenterte sin artikkel «Lowering environmental impact from UHPC, utilizing industrial by-products» på «The 12th fib International PhD-Symposium in Civil Engineering» i Praha. Ingrid arbeider på WP1 i MEERC, med fokus på materialinnovasjon innen Ultra High Performance Materials. Artikkelen inngår i hennes pågående doktorgradsarbeid.

Artikkel publisert i WP3 i Chennai India

Tiltredende stipendiat Una Obiose Kriston Nwajei og hennes veileder Bo Terje Kalsaas publiserte artikkelen «A critical perspective on Integrated Project Delivery (IPD)» på «The 26th International Conference of IGLC» i Chennai, India. Una vil tiltre WP3 i MEERC og arbeide innen temaet «Management of design processes and Project Delivery Models in civil construction», så snart ansettelsesprosessen er formelt gjennomført. Den publiserte artikkelen bygger på Unas nylig gjennomførte masteroppgave i Industriell økonomi. Fra tidligere har hun også mastergrad som byggingeniør.