Resultater

MEERC er et forskningsprosjekt, bygget på samarbeidsavtalen mellom UiA og Nye Veier. Prosjektets arbeidsform er tett samarbeid med hele verdikjeden innenfor anleggsbransjen – herunder det mangeårige samarbeidet med SVV og Vegdirektoratet.

Forskningsprosjektets målbare resultater er i første rekke vitenskapelige artikler og studentprosjekter. Status for disse er som følger:

Vitenskapelige artikler:

  • Larsen, I.L., Thorstensen, R.T. Vertes, K. (2018). Efficient use of Fibres in UHPC – A structured scoping review. Godkjent forThe International Federation for Structural Concrete 5th International fib Congress «Better – Smarter – Stronger» 7 – 11 October 2018, Melbourne Australia
  • Vertes, K., Larsen, I.L., Thorstensen, R.T. (2018). Numerical modelling of fiber-reinforced Ultra-High Performance Concrete. Godkjent forThe International Federation for Structural Concrete 5th International fib Congress «Better – Smarter – Stronger» 7 – 11 October 2018, Melbourne Australia
  • Larsen, I.L., Thorstensen, R.T. Vertes, K. (2018).Lowering environmental impact from UHPC, utilizing industrial by-products.  Godkjent for 12th fib International PhD-Symposium in Civil Engineering, August 29-31, 2018 – Prague
  • Larsen, I.L., Heimdal, A., Norheim, T. (2018). Industrial driven student research; A case study on the potential for industrializing construction of bridges. Godkjent for International conference on engineering and product design education 6 & 7 September 2018, DYSON SCHOOL OF DESIGN ENGINEERING, IMPERIAL COLLEGE, LONDON, UNITED KINGDOM 
  • Thorstensen, R.T., Larsen, I.L., Svennevig, P.R. (2018). Pursuing diversity in engineering education; a case study on RD&I-cooperation within civil engineering. Godkjent for International conference on engineering and product design education 6 & 7 September 2018, DYSON SCHOOL OF DESIGN ENGINEERING, IMPERIAL COLLEGE, LONDON, UNITED KINGDOM
  • Thorstensen, R.T., Larsen, I.L., Svennevig, P.R. (2018). Societal responsibility in engineering education; a case study on RD&I-cooperation within civil engineering. Godkjent for International conference on engineering and product design education 6 & 7 September 2018, DYSON SCHOOL OF DESIGN ENGINEERING, IMPERIAL COLLEGE, LONDON, UNITED KINGDOM

Studentprosjekter 2017
(Klikk på tabellen under for nærmere presentasjon av studentprosjektene)

© University of Agder 2024