Forankring

Forskningsprosjektet MEERC bygger på en samarbeidsavtale inngått mellom Nye Veier AS og Universitetet i Agder. Avtalen ble signert av administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland og rektor Frank Reichert 6. februar 2017.

 

 

Kjell O Johannessen er UiAs prosjektleder for samarbeidet med Nye Veier. Kjell O er kjent fra sitt tidligere virke som administrativ leder av næringsklyngen NODE. Han er engasjert som brobygger mellom næringsliv og universitet.  Som tidligere gründer, entreprenør, bedriftsleder, klyngeleder og organisasjonsleder tilfører han universitetet uvurderlig kompetanse på næringslivets kultur og språk.  Prosjektets intensjon er å koble universitetet mot alle ledd i verdikjeden. Suksessen i dette kan tilskrives Kjells lederstil. 

Samarbeidsavtalens mandat :

  • bidra til at Nye Veier oppfyller sitt  samfunnsoppdrag; bygge gode veier raskt og smart
  • samt at UiA oppfyller sitt samfunnsoppdrag; skape fremtidens kompetanse og arbeidskraft

Arbeidsformen i dette samarbeidet er sterk involvering av alle typer bedrifter som bidrar i veibygging. Nye initiativ startes opp gjennom workshops. Her deltar representanter fra et bredt spekter av bedrifter. Gjennom slike workshops har de fire initielle arbeidsområdene blitt identifisert og utviklet.

Drift av prosjektene skjer gjennom arbeid i fagutvalg. Et fagutvalg er opprettet for hvert av arbeidsområdene.  Hvert fagutvalg er sammensatt representativt for denne delen av bransjen. Utvalgene består av utvalgte representanter fra næringsliv og akademia. Utvalgte deler av dette verdifulle arbeidet videreføres i forskningsprosjektet MEERC.

© University of Agder 2024