Utlysning av 5 PhD-stillinger vedtatt

Å ansette vitenskapelig personell i staten, er en prosess med mange ledd. En viktig milepæl er når Tilsettingsutvalget (TU) har vedtatt utlysningsteksten. Vi har fremmet forslag til utlysningstekst for fem PhD-stillinger i en samlet annonse. TU har nå vedtatt denne. Stillingene blir utlyst så snart de praktiske rutiner er gjennomført, ventelig innen 14 dager. Dette gjelder PhD-stillinger på områdene: 1) Industrialized sustainable construction of concrete bridges, 2) Preventing emission to water, 3) Improving and reclaiming rock, 4) Management in construction og 5) BIM in construction.

Kontrakt med NFR ferdigstilt

NFR har i dag bekreftet at kontrakten om finansiering av MEERC er formelt i havn. Dette var siste brikke i spillet. Nå er alt i formell orden med finansiering, og det er opp til prosjektteamet å levere de resultater vi har lovet.

Oppstartsmøte

25. januar ble det gjennomført oppstartsmøte med alle deltakere i prosjektet. Fokus var på tre saker:

  1. Skape en felles forståelse av den overordnede målsetning
  2. Bygge et team av prosjektdeltakerne
  3. Diskutere utlysningstekstene for alle PhD-prosjektene i fellesskap, og detaljere disse.

Alle veiledere skal ha sine stillingsbeskrivelser klar ila uke 5. Deretter sendes disse til vedtak i Tilsettingsutvalg, og deretter til utlysning.

© University of Agder 2024