Bistand fra ordningen «Forskningsaktive studenter»

Fakultet for Teknologi og Realfag ved UiA har en egen tilskuddsordning som incitament for at forskere skal trekke studenter med inn i forskningen, hvor studenter kan få lønnet arbeid som forskningsassistenter. Hensikten er både å åpne forskning som ellers har lett for å skje «bak lukkede dører», og å rekruttere studenter som bærer på en forskerspire.

Bildet er snappet fra en ivrig gjeng som arbeider på lab: Bachelorstudentene Ibrahim Nazari og Ahmed Abusharekh bistår PhD-stipendiat Solomon Adomako med tungt eksperimentelt arbeid for å bestemme LA- og MD-verdi på steinmasser, som del av arbeidet mot økt bruk av kortreist stein i veibyggingen. Senere bidrar også bachelorstudentene med artikkelskriving, og publiserer som medforfattere.

© University of Agder 2024